Byla schválena nová směrnice RSST Beroun č.1/2020 - Postupy a sestupy v soutěžích RSST Beroun.
Žlutě jsou podbarveny novinky ve směrnici.
Tato směrnice nahrazuje starou směrnici RSST Beroun č.1/2018