Na základě žádosti TJ Praskolesy byl dle úspěšnosti dozařazen hráč: Novák Aleš - 41.-50. N