informace k zahájení letošní pinčesové sezóny:
1. kolo všech okresních soutěží se bude hrát první říjnovou sobotu - tzn. 3. 10. 2015
Rozlosování dostanete všichni na schůzi před zahájením soutěží (předpokládám, že bude svolána příští týden, přesný termín ještě upřesním).
Pokud nedojde k žádným dodatečným změnám, tak v OP I. bude hrát 12 družstev, v OP II. také 12 a v OP III. 11 družstev. Jak jste si již někteří všimli, v Registru ČAST již jsou naeditovány jednotlivé soutěže pro sezónu 2015 - 2016. Soupisky tedy vytvořte přímo v registru (tzn. nedělejte papírové soupisky a neposílejte mi je ke schválení) v termínu do 15.9.2015. Soupisky budu schvalovat taktéž pouze v registru, odkud si jí pak schválenou můžete vytisknout (resp. musíte, protože na utkání jste povinni ji mít s sebou že jo :-) ). 
Pro sestavení soupisek vycházejte ze schváleného žebříčku, který je na stránkách RSST (je to ta doplněná verze, kde jsou všichni hráči působící v okrese Beroun).
Startovné je stejně jako v loňském roce 200,- Kč za každé družstvo - termín pro zaplacení do 25.9.2015 na účet RSST pod příslušným VS, do poznámky napište "Startovné".

Michal Gladič