dle SŘ čl. 330.25 byly zneplatněny soupisky těchto družstev:

Olešná A
Chaloupky B
 
Tyto soupisky je nutné upravit (včetně dotčených nížších družstev) a nejpozději do 31.12.2018 poslat ke schválení (ve Stisu).