Doplnil jsem zprávy z VV RSST Beroun + novou směrnici č.5/2017