Zápis ze schůze VV RSST Beroun která se konala 25.8.2017 najdete v sekci Zprávy - 2017/2018
Aktualizovanou směrnici č.2/2017 a novou směrnici č.4/2017 najdete v sekci dokumenty