Termín valné hromady byl stanoven na 31.5.2017 od 18:00 (tradičně Zagorsku) v Berouně.
Více doplním po obdržení zápisu ze schůze.