Dne 17.5.2017 se uskuteční schůze VV RSST Beroun, na které se bude projednávat mimo jiného také termín valné hromady.
Je to z důvodů toho, že končí funkční období VV a je nutné zvolit nový výkonný výbor pro nadcházející 4 roky.

Proto Vás tímto dopředu informuji a věřím, že hlavně ti, co nejsou spokojeni s prací VV, navrhnou případné nové kandidáty.