Důležité upozornění:

Z důvodů možného vyššího nárůstu počtu družstev v soutěžích OP1 a OP2, se výkonný výbor RSST Beroun rozhodl nastavit limit počtu družstev v těchto soutěžích a to následujícím způsobem.:

Okresní přebor 1 - maximální počet družstev 12
Okresní přebor 2 - maximální počet družstev 12

Pokud dojde k překročení tohoto limitu, bude sestupovat z těchto soutěží tolik družstev, kolik bude potřeba k dosažení stanoveného limitu.

Od příští sezóny 2017/2018 tedy bude starovat v soutěžích OP1 a OP2 maximálně 12 družstev.