Rozlosování soutěží pro sezónu 2016/2017 je na stránkách stis.ping-pong.cz
Prosím všechny o kontrolu termínů a časů, abychom včas mohli opravit případné kolize.

Aktiv oddílů a schůze VV RSST bude v úterý 27.9.2016 - tradičně v Zagorsku od 17:30.
Prosím účast zástupce každého oddílu.

Soupisky vložte do registru ČAST nejpozději do pátku 23.9.2016
Startovné je stejné jako v předchozích sezónách 200,- Kč za družstvo - zaslat na účet RSST pod přiděleným var. symbolem do 23.9.2016 - do zprávy pro příjemce prosím uvádějte "startovné"

Děkuji

Michal Gladič