Doplnil jsem výsledky ze 4. bodovacího turnaje.

Omlouvám se pozdější uveřejnění